.: Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang :.

TIGA ANAK SAPI

Oleh : Fajar Sidiq

Editor : Nilam Permata Sari, S.Si

Dahulu kala di suatu desa hiduplah seekor sapi dan tiga ekor anaknya. Mereka hidup bahagia, tetapi kebahagian mereka terusik dengan adanya kehadiran srigala pemangsa hewan ternak.

Ibu sapi yang sudah mulai beranjak tua, berpesan kepada ketiga anaknya untuk berkelana membuat rumah supaya terlindung dari srigala jahat itu.

Anak pertama berkelana mencari ide untuk membuat rumah, dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang penjual jerami, kemudian jerami-jerami itu ia susun menjadi sebuah rumah, tapi srigala langsung meniup rumah jerami itu, rumah itupun rubuh.

Anak kedua bertemu dengan tukang kayu, kayu –kayu itu dibelinya dan dibuat sebuah rumah tapi rumah itu porak-poranda diterjang oleh srigala

Anak ketiga bertemu dengan seorang penjual batu bata, setelah batu bata itu dibelinya langsung dibangunnya sebuah rumah, rumah itu sangat kokoh sehingga srigala tidak dapat merobohkannya.

Akhirnya Ibu sapi dan ketiga anaknya dapat berlindung di rumah batu bata itu dan mereka hidup bahagia

The End

Tidak ada komentar: